mengenai penjumlahan yang dikonsep oleh Ustadzah Ummi ini menggunakan strategi flash card dan mencari harta karun. Pembelajaran ini melatih kerjasama dalam memecahkan masalah.